EN | TH
EN TH

ข่าวสาร

CSR

แจกถุงผ้าฟรีแก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติก ในชีวิตประจำวัน ลดภาวะโลกร้อน

13/08/2019

SJJ GROUP แจกถุงผ้าฟรีแก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติก ในชีวิตประจำวัน ลดภาวะโลกร้อน

SJJ GROUP เชิญชวนให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของขยะพลาสติก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักและช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่กระจายไปทั่วโลกจนส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

#SJJGROUP #แจกถุงผ้า #ลดโลกร้อน