EN | TH
EN TH

ข่าวสาร

บทความดีๆ

5 เทคนิคเลือกเมทัลชีทปูหลังคายังไง ให้เหมาะกับอาคารของคุณ

04/03/2019

1. เลือกรูปแบบลอนให้เหมาะกับความลาดชัน (Slope) ของหลังคาอาคาร เรื่องนี้มีความสำคัญมาก ผู้ผลิตแต่ละที่จะมีข้อกำหนด ความลาดชัน (Slope) ของแต่ละลอนว่าควรใช้กับ ความลาดชัน (Slope) เท่าไหร่ ถ้าเลือกผิดก็อาจจะรั่วได้เพราะ ระบายน้ำไม่ทัน

2. เลือกความหนา และลักษณะของลอนให้เข้ากับความห่างของระยะแป โดยถ้าระยะแปมีความห่างมาก ควรเลือกใช้ความหนาที่มากขึ้น

3. เลือกเกรดของเหล็ก ซึ่งโดยปกติจะมีสองแบบ เกรดนิ่ม และ เกรดแข็ง ซึ่งก็เหมาะกับลักษณะงานที่แตกต่างกันคือ เหล็กเกรดนิ่มจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า จึงเหมาะกับงานที่ต้องการขึ้นรูปลอนให้มีลักษณะโค้งมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการแตกหัก ขณะที่เหล็กเกรดแข็ง จะมีความแข็งแรงสูงจึงเหมาะสำหรับงานรูปลอนทั่วไป

4. เลือกปริมาณมวลสารเคลือบ ซึ่งตรวจสอบได้จากตัวเลขที่ระบุหลังค่า AZ เพราะปริมาณมวลสารเคลือบมีความสำคัญมาก เนื่องจากส่งผลโดยตรงกับอายุการใช้งานของหลังคาเหล็ก ยิ่งมีปริมาณสารเคลือบมาก อายุการใช้งานก็ยิ่งนาน

5. ดูที่มาตรฐาน มอก. ทั้งของหลังคาและของเหล็ก ว่าเป็นเมทัลชีทที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ อย่างหลังคาเมทัลชีท ของบริษัท เอสเจเจ เพอร์เฟครูฟ จำกัด ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม TIS. 1128-2535 จำนวน 7 รูปลอนใช้งาน