EN | TH
EN TH

ข่าวสาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมวันเด็ก 2015

10/01/2015

ในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งสำหรับปี 2558 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม ทางบริษัทเอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ จำกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กโดยปีนี้มีน้ำดื่ม และสตรอเบอรี่ มอบให้แก่น้องๆ รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ สภ.อ.บางปู และสภ.อ. เมืองสมุทรปราการ