EN | TH
EN TH

สมัครงาน

ธุรการฝ่ายขาย

บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หน้าที่ และความรับผิดชอบ


- จัดทำเอกสารประกอบงานขาย
- จัดทำรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย
- รับลูกค้าหน้าร้าน และ ประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติ

- เพศชาย - หญิง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ใช้ Microsoft Office ได้ในระดับดี โดยเฉพาะ EXCEL
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

อัพโหลดเรซูเม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจผมภายหลังว่าเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือเงินชดเชย